Autismifondile panid aluse lapsevanemad, kelle peres kasvab eriline laps - laps, kellel on diagnoositud autismispektri häire. Neid vanemaid ühendas visioon ühest turvalisest paigast, mis aitaks lastel parimal viisil areneda ning samas oleks toeks kogu perele. Teisalt tõi nad kokku mure tuleviku pärast - mis saab siis kui enda tervis alt veab, kuid (täiskasvanud) laps vajab endiselt hoolt? Lisaks sellele sidus neid vanemaid soov, et Eestis räägitaks autismi olemusest senisest rohkem, mille läbi suureneks mõistmine. 

Tänases Eestis ei ole ühtegi autismispektri häiretele spetsialiseerunud kogukonnapõhist erihoolekandeküla. Autismifondi avaprojekt ongi selle sünni toetamine. Harjumaale Liikva külla 2020. aastal rajatud erihoolekandeküla on eraalgatuslik ettevõtmine, millele on pannud õla alla Sotsiaalministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond. Paraku aga ei kata see kogu vajadust, mistõttu pöördumegi kõigi poole palvega annetada. 

Autismifond registreeriti 1. veebruaril 2019

Registrinumber: 90014618

Tegevjuht Liis Ehrminger

liis@autismifond.ee, + 372 55 678 653

Juhatuse liikmed:

Liis Ehrminger, Robert Mandelkorn, Kätlin Kell

Auliige: Arvo Pärt 

Fondi logo kodulehele.png