Eesti esimene autismispektri häiretega inimestele mõeldud erihoolekandeküla – Liikva Päikesekodu – valmib 2020. aastal Harjumaal Harku vallas Liikva külas.
Liikva Päikesekodu on alustanud teenusele soovijate eelregistreerimist. Vormi leiate SIIT.
Liikva Päikesekodu ehitus algas 2020. aasta jaanuaris, ​avada plaanime 2021. aasta alguses. Projekti raames ehitatakse Suure-Pärna kinnistule (7,07 ha, katastritunnus 19801:011:0376) Liikva külla kolm peremaja (kokku 30 toaga), mis saavad olema elukohaks intellektipuuetega inimestele, sh autismispektri häirega, Downi sündroomiga ning harvikhaigustega inimestele. Lisaks rajatakse abihoone-teraapiamaja, kus hakatakse läbi viima ühisüritusi, koolitusi ja vajalikke teraapiaseansse; samuti toimub seal osa päevastest arendavatest ja töistest tegevustest. Hoonete brutopind on kokku 1600 m2. Keskuse juurde rajatakse u 5 hektarile puuvilja- ja marjaaed.
Majad on monteeritavad liimpalkhooned, mis on valmistatud Põhja-Soome arktilisest männist (275x275 mm) ning toodetud Soomes Kontio tehases. Riigihanke kohaselt on hoonete ning teede ja kommunikatsioonide ehitusmaksumus 2 759 192 eurot + km. Parimaks pakkujaks osutus Tesron Ehituse ja Megaron-E ühispakkumine. Ehitaja on esitanud SEB panga garantiina tööde teostusgarantii summas 341 036 eurot. Olulise tõuke on projektile andnud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetus 1 020 000 eurot.  Ehitustöödega tehti algust 2020. aasta jaanuaris ning vastavalt lepingule on tööde lõpetamise tähtaeg 2020. aasta oktoober.  
Küla on rajatud puuetega inimeste hooldus- ja rehabilitatsioonivõrgustiku parandamiseks ja mõeldud eelkõige Harku valla, Harku valda ümbritsevate valde, Tallinna ja laiemalt Harjumaa vaimsete arenguhäiretega inimestele. Tegemist on pikaajalise teenustegevusega, mis sageli kestab teenuse saaja elu lõpuni.
Küla rajamise algatus tuli peredelt, kel on isiklik seotus autistlike lastega ning soov pakkuda lastele paremat elu. Algatusega seotud pered on investeerinud projekti ligi 400 000 eurot, sh kinnistu ostmine, projekteerimine jm ettevalmistuskulud. Projekti eestvedajate soov on luua vajalike teenuste ja hooliva suhtumisega koht, kuhu usaldada oma pereliige. Headeks näideteks on siin Maarja Tugikeskus Tartus, Maarja küla Taevaskojas ja Haraka Kodu Ääsmäel.
 
Puudega lapse vanematele loob Liikva Päikeseküla teenus võimaluse tagada lapsele mõtestatud tegevustest koosnev “programm” ja arenguvõimalus, et hoida ära võimalik tagasilangus arengus. Samuti aitab see vähendada lähedaste hoolduskoormust ja toetab nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.
Eestis elab täna umbes 4 000 autismispektri häirega inimest ja üle 20 000 erihoolekandeteenustele õigustatud vaimse arenguhäire diagnoosiga täisealist inimest. Erihoolekandeküla kohti on eelkõige vaja just neil täiskasvanutel autistidel ja sobituva muu vaimse arenguhäirega inimestele, kes ei suuda iseseisvalt hakkama saada. Kui lapseeas on Eestis  vaimsete arenguhäiretega lastele arenguvõimalused võrdlemisi hästi tagatud, siis lapse täisealiseks saades muutub olukord täielikult. Tugisüsteem langeb ära ja kooli ajal omandatud suhtlemise ja iseseisvalt hakkamasaamise oskused halvenevad kiiresti.
Täna on Eestis 90% autistidest veel lapseeas, mis tähendab, et lähiajal kasvab märkimisväärselt kogukonnapõhiste teenuskohtade (nagu saab olema Liikva Päikesekodu) vajadus. Vabu teenuskohti on väga vähe ja järjekorrad on pikad. Samuti on Eesti riigi sotsiaalstrateegia rahastada vaid olemasolevaid ja uusi teenuskohti, mis valmivad ERFi toetusmeetme raames. Lisanduvaid uusi teenuskohti väljaspool ERFi projekte lähiaastatel Eesti riik luua ja rahastada ei võimalda, va üksikud päeva- ja nädalahoiu teenuskohad.
Liikva Päikesekodu hakkab pakkuma järgmisi teenuseid:
  • päeva- ja nädalahoiu teenus. Teenusel saab olla ööpäevaringselt, kuni 21 päeva kuus va nädalavahetused.
  • päevahoiuteenus. Teenusel saab olla päevasel ajal kuni 10 tundi, kuni 21 päeva kuus va nädalavahetused.
  • teraapiateenused, rehabilitatsioon.
  • lisateenused (huvitegevused, töö ja töösarnased tegevused)
 
Kavandatud teenuste mahu täitmiseks vajab SA Liikva Päikesekodu personali, kellest 20 on perevanemad (tegevusjuhendajad) ja ülejäänud abipersonal.
Suure toetusvajadusega autistlikele inimestele spetsialiseerunud teenusepakkujad puuduvad nii Harjumaal kui ka Eestis laiemalt. Olemasolevates hoolekandeasutustes on koos väga erineva erivajadusega inimesed, kelle põhivajadused on küll rahuldatud, kuid napib spetsiaalselt nende erivajadusele vastavaid tegevusi ja teraapiaid. Oma vormilt (küla) on kõige sarnasem Maarja Küla, mis on intellektipuudega noortele mõeldud kodu Põlvamaal. Harjumaal asuvatest kohtadest saab (mööndustega) võrrelda SA Haraka Kodu ja Tugikeskuse Juks teenuseid. Neist esimene asub Harjumaal Maidlas ja on spetsialiseerunud raske- ja liitpuudega (sh liikumispuue) inimestele. Haraka Kodus on kokku 24 kohta erivajadustega noortele. Pakutakse ööpäevaringset erihooldusteenust, mida Liikva Päikesekodu pakkuma ei hakka, ja igapäevaelu toetamise teenust. Kõik teenuskohad on täis. Tugikeskus Juks asub Tallinnas ja pakub mh igapäevaelu toetamise teenust autismispektri häirega täisealistele. Puuduvad ööbimiskohad, mistõttu ei saa osutada päeva- ja nädalahoiuteenust. Kõik teenuskohad on täis.
 

 

+372 55 678 653 

Jälgi meid

  • Black Facebook Icon

Fondi registreerimisnumber: 90014618